Niech radość płynąca z prawdy „Chrystus Zmartwychwstał” przenika nasze codzienne trudy, zmagania i przeciwności a to jajko niezwykłe, symbol życia, odrodzenia, da nam ufność w siłę Zmartwychwstania!

Spokojnych Świąt Wielkanocnych wiele dobroci od ludzi oraz wszelkiej pomyślności

Życzy Dyrektor ZS nr 1 Jerzy Pęcak